V Intrix CRM imamo tudi možnost ustvarjanja kampanij in na le to dodati udeležence. Z omenjenim tako zelo hitro pripravimo npr. kontakte za mailing, dogodek, itd. 1. Ustvarjanje kampanje Kliknemo na zavihek Kampanje -> Dodaj. Vpišemo naziv, opis, izberemo datum, skrbnika in morebitne priponke. 2. Dodajanje podjetij in kontaktov Kontakte in podjetja lahko dodamo na […]