Danes se veliko piše o teoretičnih vidikih sistema CRM, manj pa se govori o dejanskih rešitvah. Velikokrat se dejanska uporaba sistema CRM iz najrazličnejših razlogov razlikuje od osnovnih teoretičnih pravil. Sistem CRM mora omogočati enostavno in prijazno uporabniško izkušnjo. V praksi se velikokrat opaža neuporaba posameznih funkcionalnosti sistema CRM, največkrat zaradi njihove neuporabne vrednosti oziroma neznanja uporabnikov. Zato je […]