Urniki, koledarji, organizatorji ali kakorkoli jih že imenujemo so postali neizbežni spremljevalci našega vsakdana. Za nas na pregleden način prikazujejo vse bolj in manj pomembne informacije. Od tega, kdaj moramo zaliti kaktus ali si ogledati kak dober film, zagotovo pa si ne znamo več predstavljati službenih obveznosti brez učinkovitega organizatorja. Kljub temu da se nekateri nad novostmi velikokrat jezimo oziroma nam predstavljajo stres, nam lahko nove funkcionalnosti Intrix organizatorja omogočajo bistveno boljši pregled in potek našega dela.

Štiri ključne novosti, ki jih ponuja posodobljeni Intrix organizator.

1. Pregled aktivnosti po naši meri.

Različne dnevne aktivnosti, kot so sestanki, klici, naloge, zasebni opravki in podobno, smo lahko že sedaj poljubno dodajali ali umikali iz urnika. Če recimo zbolimo in je nujno, da o odpovedi sestanka obvestimo prisotne, si lahko hitro priskrbimo podatke le o sestankih v tekočem ali prihajajočih dnevih in iz svojega pogleda odstranimo vse ostale aktivnosti.

Poleg tega, da lahko pregledamo aktivnosti v določenem časovnem obdobju (kot je dan, teden, mesec), je za boljši pregled pomembno, da si lahko tudi vizualno približamo vpogled nad vrsto aktivnosti. Slednje nam omogočajo barve in zato je vsak tip aktivnosti opremljen z drugo barvo. Na tak način lahko s pregledom dnevnega, tedenskega ali mesečnega koledarja hitro preverimo, ali prevladujejo sestanki ali katera druga opravila.

urnik-aktivnosti

2. Pregled razpoložljivega časa sodelavcev.

Za organiziranje nujnega sestanka s projektno skupino je denimo potrebno, da imamo oziroma hitro preverimo razpoložljive termine drugih sodelavcev. Posodobljen organizator nam omogoča, da z možnostjo dodajanja sodelavcev ter vpogleda v njihove aktivnosti, ki so seveda vidne vsem, čim hitreje najdemo skupen prosti termin. S klikom namreč preprosto dodamo sodelavca in v našem urniku se nam  prikažejo še podatki o njegovih aktivnostih v iskanem obdobju. Dodamo lahko poljubno število sodelavcev in jih nato tudi vse odstranimo iz pogleda.

izvoz-pregled-urnikov-vec-sodelavcev

3. Grafičen prikaz trajanja aktivnosti.

Če smo prej dlje časa trajajoče aktivnosti vpisali ročno (z vpisom od–do določene ure oziroma dneva), jih lahko sedaj še bolj enostavno. To storimo tako, da enostavno povlečemo ure ali dneve, ko določena aktivnost traja. Bistvena prednost pa je tudi ta, da nato tudi vizualno prepoznamo točno določene ure ali dneve, ko smo zasedeni, saj nam organizator to tudi grafično prikaže.

graficni-pregled-trajanja-aktivnosti-crm

4. Vse odprte aktivnosti pregledno “na kupčku”.

Seveda je zmeraj nekaj aktivnosti (nalog, opravkov ipd.), ki imajo sicer odložen rok, a jih je dobro imeti nekje zbrane, da nas konstantno opozarjajo na vse potrebno. Seznam odprtih aktivnosti, ki se nam je prej dnevno prikazoval, je v novem organizatorju viden na skrajni desni strani in imamo s tem nenehno vidne vse naše odprte obveznosti in naloge, ki jih lahko poljubno premikamo in jih zaradi pomembnosti postavljamo na vrh kupčka naših “things to do”.

Uporabno je preveriti vse novosti,saj nam lahko še kako koristijo pri hitrejšem in preglednem planiranju.