Na Interi smo za Vas pripravili novo ugodnost. Vse nove naročnike, ki boste z uporabo programov Intrix pričeli meseca septembra in oktobra, bomo nagradili z brezplačnim svetovanjem pri pripravi podatkov za uvoz in brezplačnim uvozom podatkov v vaš program Intrix CRM ali program Intrix Project!

Ne zamudite odlične priložnosti in nas kontaktirajte na:

Uvoz je običajno en izmed najpomembnejših korakov pri uvedbi sistema za CRM, sistema za vodenje projektov in ostalih sistemov v podjetje. V kolikor podatkov o svojih strankah, partnerjih, kontaktih in ostalem še nimate v elektronski obliki (preglednice, Excel ipd.) lahko ta korak uvedbe preskočite in začnete z vpisovanjem podatkov v program CRM ročno, sproti.

Prvo, kar je pri uvozu podatkov zelo pomembno je, da so podatki dobro pripravljeni. To konkretno pomeni, da je npr. v stolpcu za ime navedeno ime (brez priimka, brez številk ipd.), v stolpcu za telefonsko številko le telefonska številka (brez morebitnih znakov, imen ipd.) v stolpcu e-mail le točen e-mail naslov (brez šumnikov in v ustrezni obliki – primer neustreznega npr.: “podpora  @intera.si”) in podobno. Pri uvozu moramo biti pozorni na dejstvo, da bo vsak napačen podatek, ki ga bomo uvozili v sistem tudi nato napačen ko ga bomo iskali v sistemu. V praksi to pomeni, če bomo uvozili napačno številko o določenem kontaktu bo ta številka napačna v sistemu tako dolgo dokler je ne bomo popravili. Tukaj bi tako lahko uporabili izraz “Garbage In, Garbage Out”.

Drugo, kar je pri uvozu med drugim zelo pomembno je tudi, da se v programu v katerega bomo podatke uvozili ustrezno prilagodijo polja glede na stolpce v datoteki, ki jo želimo uvoziti. To nalogo konkretno prevzame podjetje, ki je ponudnik programa.