V tem prispevku bomo opisali glavne značilnosti dveh programskih rešitev podjetja Intera. Pogosto se namreč pojavi vprašanje kakšna je dejanska razlika med eno in drugo aplikacijo in čemu je vsaka izmed teh namenjena.

Intrix CRM

Spletni program namenjen upravljanju odnosov s strankami. Osredotočenost v programu je na naročnike (stranke), kontaktne osebe, priložnosti oz. ponudbe in aktivnosti, ki jih izvajamo s strankami (naloge, klici, sestanki). V programu Intrix CRM je tudi že vključen modul za projektno vodenje in tako ni potrebno imeti dveh ločenih programov. Namenjen je marketinškim oddelkom, prodajnikom, vodjem prodaje, vodstvu ipd.

Intrix PROJECT

Spletni program namenjen vodenju projektov. Osredotočenost v programu je na na naročnike (stranke), projekte, ki jih izvajamo s strankami, aktivnosti (naloge, sestanki), zagotovljeno pa je tudi finančno spremljanje projekta. V programu je v razliko od programa CRM tudi gantogram, ki omogoča časovni grafični pregled projektov in pripadajočih nalog. Program je namenjen vodjem projektov, članom projektih skupin, izvajalcem določenih nalog, vodjem različnih oddelkov, vodstvu ipd.