Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project sedaj omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira, izključevalen filter pa na vseh poljih.

Filtriranje v intrixu

Primer delovanja preseka v filtrih: Kot rezultat želimo dobiti samo naše stranke oz. podjetja za katere so odgovorne osebe Janez Novak, Jure Horvat in Živa Bukovc. Najprej v filtru izberemo omenjene osebe, nato kliknemo na presek in filtriraj. Rezultat bodo podjetja, pri katerih so odgovorne osebe vse prej izbrane.

Presek

Primer delovanja izključevalnega filtra: Želimo naše stranke oz. podjetja, kjer med odgovornimi osebami ni Žive Bukovc, Janeza Novak in Andreje Ferčič. Najprej v filtru odgovorne osebe izberemo omenjene osebe,nato izberemo izključevalen in kliknemo na filtriraj. Kot rezultat dobimo samo tista podjetja, kjer med odgovornimi osebami ni Žive Bukovc, Janeza Novak in Andreje Ferčič.

Izključevalen filter