Delovna tabla oz. dashboard v Intrixu omogoča hiter in fleksibilen prikaz podatkov. Nanj lahko preprosto dodajamo RSS vire, zgodovino aktivnosti, zemljevide, urnike in po novem tudi poročila oz. grafikone. Tako si lahko sedaj na želeno delovno tablo dodamo več poročil in tako vidimo vse na enem mestu.

Primer:

Kliknemo na Delovna tabla, da se nam le ta prikaže. Dodamo si lahko novo delovno tablo, ki jo poimenujemo npr. Poročila in na njo dodajamo različna poročila oz. grafikone.

Poročilo dodamo tako, da kliknemo na Dodaj gradnik -> Naredi nov gradnik in izberemo Poročila (Grafikon).  Tukaj vpišemo želen naslov poročila, izberemo delovno tablo na katero želimo dodati gradnik, nato želeno poročilo in na koncu še velikost. Kliknemo na končaj urejanje, da se prikaže predogled poročila.

porocila-dodaj

Ko se nam prikaže predogled poročila lahko še poljubno uredimo filtre za poročilo ali kliknemo na Dodaj na delovno tablo. Tako si lahko na želeno delovno tablo dodamo poljubno mnogo poročil in tako enostavno in hitro preglejujemo npr. rezultate prodaje, stanje projektov, časovne izgube po naročnikih ipd.

Delovna tabla s poročili