Organizator v Intrixu omogoča enosmerno sinhronizacijo s koledarjem programa Outlook in Google. Kaj bomo sihhronizirali lahko izberemo sami (naloge, sestanki, klici itd.). To pomeni, da v kolikor imamo npr. na urniku za današnji dan klic, bo ta klic viden tudi na koledarju v Outlook-u oz. Google-u.

Nastavitve sinhronizacije z Outlook 2007 koledarjem:

Nastavitve sinhronizacije z Google koledarjem:

Več informacij o aplikaciji za upravljanje odnosov s strankami (Intrix CRM) in aplikaciji za vodenje projektov (Intrix Project) si lahko ogledate na naši spletni strani www.intera.si.