V sodobnem poslovnem svetu se srečujemo z naraščajočimi potrebami po kompleksni informacijski podpori poslovnih procesov in s tem povezanimi zahtevami po hitrem prilagajanju informacijske infrastrukture. Razumljivo je, da se večina poslovnih sistemov zanaša na informacijske rešitve, ki vključujejo ustrezno programsko, strojno in komunikacijsko opremo. Že v malih in srednjih podjetjih tako najdemo različne informacijske sisteme […]

Na Apple napravah, ki poganjajo operacijski sistem iOS,  kot so iPad, iPhone ter iPod touch, si lahko namestite na namizju (home screen) bližnjico do vašega programa Intrix CRM. Tako vam ne bo potrebno vsakič, ko ste na poti in želite dostopati do podatkov zaganjati brskalnika. To storite po naslednjih korakih: 1. Zaženite Safari na vaši […]

S poslovnega vidika je današnji čas prežet s hitrimi spremembami, hudo konkurenco in visoko zahtevnostjo potrošnikov. Linijska proizvodnja, dolgoročno planiranje, trdno ustaljeni procesi, zaposlitev za vse življenje, ena sama odgovornost in podobno niso več poti do uspeha. Danes govorimo o timskem delu, vodstvu, navduševanju, vodoravni komunikaciji, fleksibilnosti, usmerjenosti k potrošnikom oziroma uporabnikom, vseživljenjskem učenju itn. […]

Ključne besede: , , ,