Medtem ko recesija odpira nova vprašanja za podjetja, je ključno vprašanje za lastnike podjetij kako najbolje izkoristiti obstoječe resurse. Učinkovit način za to je z uporabo CRM orodja za vzdrževanje odnosov z obstoječimi strankami in za spodbujanje novih z najboljšimi obeti, kar bi jih najbolj verjetno spremenilo v stranke. Pomembno je, da se določi najučinkovitejši način za dosego tega, kar je za mnoga podjetja avtomatizacija teh odnosov s pomočjo CRM.

Intrix CRM

3 razlogi za uvedbo CRM v času recesije. Prvič, v času gospodarskega razcveta, organizacije težijo k večji razpršenosti pri pridobivanju priložnosti. Ko se gospodarstvo upočasni, postane izboljšanje razmerja »priložnost – donos «  vse bolj pomembno in CRM sistemi pomagajo organizacijam premakniti priložnosti skozi proces do realizacije le-te. Drugič, pogosto so sredstva namenjena trženju v obdobju recesije zmanjšana, kar pomeni da mora prodajno osebje vložiti več truda pri ohranjanju odnosov z obstoječimi strankami, da bi lahko izvedli posel. Tretjič, zadovoljstvo odjemalcev je vse bolj pomembno, saj si  v obdobju oslabelega gospodarstva ne smemo privoščiti izgube obstoječih odjemalcev v primerjavi s konkurenti.

Enostavni CRM sitem lahko zagotovi podatke o posameznih odjemalcih, preteklih naročilih, sedanje prodajne priložnosti  in individualne prodaje prodajnega osebja. To lahko koristi prodajnemu osebju pri določanju prednostnih odjemalcev  in  pri zaznavanju priložnosti.

Izpopolnjen CRM sistem lahko zagotovi podatke za segmente trga, izdelkov, tržnih kampanj in drugih elementov trženja, kakor tudi prodaje. Omogoča analizo podatkov za določanje, na katera področja bi preusmerili sredstva in na katerih bi sredstva omejili, organizira in povezuje vse od tržnih do prodajnih prizadevanj na trgu. CRM sistem pomaga segmentirati kupce na edinstven način iz vidika demografskih podatkov, zvestobe znamki in nakupnih navadah.

Na primer v maloprodaji  prefinjeni potrošniki cenijo priložnosti za interakcijo s proizvajalci, ponudniki storitev ter trgovci na drobno. Ti so po navadi zelo dobičkonosne stranke segmenta ki porabijo povprečno več in so manj občutljivi na ceno. 
CRM orodje lahko podjetju pomaga zaznati priložnosti ravno takšnih odjemalcev dobičkonosnega segmenta, ciljati nanje z unikatno, osebno ponudbo preko trženjskih akcij in lahko pomaga povečati prihodke ter gradi dolgoročno uspešne odnose.

Program za upravljanje odnosov s strankami – Intrix™ CRM je izjemno prilagodljiva spletna rešitev za upravljanje odnosov z odjemalci.

Podpira ključne poslovne procese v prodaji in marketingu s čimer pridobite:

  • natančen pregled nad vašimi odjemalci,
  • večjo učinkovitost celotne prodajne ekipe,
  • podatke imate zbrane na enem mestu in vedno dostopne, saj gre za spletno CRM aplikacijo
  • izboljšano spremljanje priložnosti, povečano varnost pred izgubo ključnih informacij ko kdo od zaposlenih zapusti delovno mesto in
  • povečane prihodke od prodaje in zmanjšanje investicije v prodajne aktivnosti.