V Intrix CRM imamo tudi možnost ustvarjanja kampanij in na le to dodati udeležence. Z omenjenim tako zelo hitro pripravimo npr. kontakte za mailing, dogodek, itd.

1. Ustvarjanje kampanje

Kliknemo na zavihek Kampanje -> Dodaj. Vpišemo naziv,
opis, izberemo datum, skrbnika in morebitne priponke.

2. Dodajanje podjetij in kontaktov

Kontakte in podjetja lahko dodamo na kampanjo na dva načina:

• Pri želeni kampanji kliknemo na podrobno. Zatem na zavihku Podjetja v kampanji
ali Kontakti v kampanji kliknemo Dodaj. Izberemo želeno podjetje ali kontakt ter
kliknemo na Shrani.

Podjetja in kontakti v kampanji

• Iz zavihka Podjetja in Kontakti. Kliknemo na zavihek Kontakti (Podjetja) in
izberemo želene kontakte (podjetja) s klikom na okvirček pred le tem. Ko imamo
vse želene kontakte (podjetja) izbrane (izbrani se tudi obarvajo)
kliknemo na Dodaj na kampanjo. Izberemo kampanjo na katero želimo dodati
kontakte (podjetja) in kliknemo na Shrani.

dodaj11

3. Izvoz liste prisotnosti iz kampanje

Kliknemo na zavihek Kampanje in izberemo želeno kampanjo s klikom na okvirček
pred le to. Zatem izberemo Izvoz liste prisotnosti . Odpre se nam nova stran, kjer
izberemo ali želimo izvoziti kontakte ali podjetja, kliknemo na Shrani in ponudi se
nam možnost ogleda datoteke ali prenos datoteke na računalnik.